Najčastejšie otázky:

1. Prečo je potrebné, aby ste boli na letisku o 2 hodiny skôr?

Nakoľko okrem Vás cestuje na dovolenku v závislosti od typu lietadla ešte ďalších stopäťdesiat až stoosemdesiat ľudí, a odbavenie každého jedného klienta zástupcom cestovnej kancelárie trvá nejaký ten čas (odovzdanie vouchera, leteniek, inštruktáž, atď.), čas si vyžaduje takisto ako aj samotný check in. Check-in na letisku sa uzatvára 40 min pred odletom.

2. Na čo máte nárok, ak Vám bude meškať lietadlo?

Záleží od toho, z akých dôvodov lietadlo mešká (prevádzkové, technické, poveternostné, atď.) Ak je problém technický alebo prevádzkový, zodpovedná za meškanie je letecká spoločnosť, ktorá Vám je povinná po dvoch hodinách od meškania lietadla zabezpečiť nápoj, po štyroch hodinách teplú stravu a po ôsmych hodinách aj ubytovanie.

3. Ako je to s hmotnosťou batožiny, ak sa chcete pobaliť viacerí do jedného kufra?

Áno, je to možné, ale celková hmotnosť batožiny nesmie v takomto prípade presiahnuť hmotnosť 32 kg.

4. Môže si infant (dieťa do 2 rokov) nárokovať na svoju batožinu?

Nie.

5. Ako je to s uplatnením zľavy na dieťa, ak chcete využiť zľavu na dieťa do 15rokov, ale v čase dovolenky dosiahne túto vekovú hranicu?

Detskú zľavu môžete využiť len v prípade, že Vaše dieťa nedosiahne uvedenú vekovú hranicu pred návratom z dovolenky.

6. Má infant (dieťa do 2 rokov) nárok na svoje vlastné sedenie v lietadle?

Nie.

7. Ako postupovať, ak Vám letecká spoločnosť poškodí alebo stratí batožinu?

V prípade straty alebo poškodenia batožiny sa nevyhnutne obráťte na prepážku strát, tzv.„baggage claim" ešte pred opustením odbavovacieho priestoru letiska v mieste Vášho príletu, kde spíšete protokol P.I.R. Bez tohto protokolu letecká spoločnosť prípadnú reklamáciu neuzná a odmietne prípadný nárok na odškodnenie. Cestujúci si môže uplatňovať nárok na náhradu škody až do výšky 1 000 SDR (1 SDR (Special Drawing Rights – zvláštne práva čerpania = 1,18 eura, kurz zo dňa 30. 9. 2004) vzniknutej zničením, poškodením, stratou alebo meškaním batožiny v rámci letu prevádzkovaného leteckou spoločnosťou z krajiny EÚ kdekoľvek na svete. Ak letecká spoločnosť s nárokom cestujúceho na náhradu škody nesúhlasí, cestujúci môže problém riešiť právnou cestou. Pri poškodení odbavenej batožiny musia cestujúci uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody písomnou cestou do 7 dní a pri meškaní do 21 dní po návrate. Náhradu vzniknutej škody môže cestujúci žiadať od leteckej spoločnosti, s ktorou uzatvoril zmluvu, alebo, ak ide o dve rôzne spoločnosti, od tej spoločnosti, ktorá let prevádzkuje.

8. Ako postupovať, keď stratíte spiatočné letenky?

Delegát/ka cestovnej kancelárie Vám ich opätovne vystaví na Vaše meno, len musíte počítať s tým, že za vystavenie novej letenky budete musieť zaplatiť cca 10 EUR/letenka.

9. Čo ak Vám zmenia hotel, ktorý ste si kupovali na Last Minute?

V prípade predaja zájazdov Last minute sa jedná o dopredaj posledných voľných miest. Z toho dôvodu sa niekedy stane, že hotel, ktorý ste si vybrali, už nie je voľný a môže Vám byť zmenený v súlade so VZP uvedenými v katalógu danej cestovnej kancelárie. Samozrejme nás mrzí, keď k takejto zmene dôjde. V žiadnom prípade Vám však neponúknu hotel horší, ako ste si pôvodne zakúpili, náhradné ubytovanie je vždy poskytnuté v rovnakej príp. vyššej kategórii. K prípadným zmenám dochádza skôr v prípadoch, keď sa k posledným voľným letenkám dožiadavajú izby „navyše“, t.j. nad rámec garančných zmlúv.

10. Ako máte vymeniť izbu, ktorá sa Vám nepáči?

Ak disponujete dobrými jazykovými znalosťami, môžete sa pokúsiť vybaviť si výmenu izby priamo na recepcii hotela. Ak nie, obráťte sa na delegáta CK a on sa bude snažiť vybaviť túto záležitosť vo Váš prospech. Ale nie vždy sa dá izba zmeniť, a to hlavne v sezóne, keď sú hotely úplne obsadené.

11. Ako je to s menou v danej krajine?

Vo všeobecnosti platí, že vo väčšine ponúkaných destináciách je euro, rovnako ako dolár voľne vymeniteľnou menou. Keďže Grécko patrí medzi členské krajiny EU, tam si so sebou radšej pribaľte eurá, v Tunisku je v celej krajine platný jednotný výmenný kurz eura aj dolára, takže tam si peniaze jednoducho vymeníte v ktorejkoľvek zmenárni, či banke. V Egypte a Turecku Vám ceny fakultatívnych výletov či suvenírov prepočítajú podľa aktuálneho kurzu na eurá prípadne doláre, takže platiť môžete menou, ktorú máte momentálne k dispozícii. Dobrou radou pri zjednávaní je, ceny zjednávať vždy v mene, v akej chcete za tovar platiť.

12. Ako je to s poistením a jeho uplatnením na dovolenke?

V prípade, že ste nútení počas Vašej dovolenky absolvovať bežné lekárske ošetrenie, prípadne zakúpiť si lieky, bude od Vás lekár spravidla vyžadovať úhradu v hotovosti. Väčšie sumy za náročnejšie lekárske zákroky, prípadne prevoz zraneného však hradí poisťovňa prostredníctvom asistenčnej služby. Všetky doklady o úhrade si uschovajte, po príchode na Slovensko Vám budú preplatené poisťovňou.

13. Aké platobné karty môžete použiť v danej destinácii?

Dá sa povedať, že je to jeden z najjednoduchších spôsobov, ako sa dostať k peniazom v danej destinácii. Väčšina hotelov vyššej kategórie akceptuje platbu platobnou kartou, rovnako vo väčšine prímorských letovísk nájdete bankomaty na výber hotovosti. Ak vlastníte platobnú kartu, ktorú akceptujú aj v zahraničí (VISA, MASTER CARD a pod.), tak množstvo Vami vybraných peňazí bude prerátané podľa aktuálneho kurzu v daný deň vo Vašej banke. Počítajte sa s tým, že hotovostné výbery sú spoplatňované, informujte sa o týchto poplatkoch vopred vo Vašej banke.

14. Dajú sa zabezpečiť fakultatívne výlety aj mimo cestovnej kancelárie a jej delegáta?

V tomto prípade platí sloboda výberu. Ak ste jazykovo zdatný a viete si nájsť fakultatívny zájazd aj sám a za lepšiu cenu, je to Vaša voľba, nik Vám v tom nebráni. Na strane druhej, nikde nie je zaručené, že keď ste si výlet zakúpili individuálne, musíte ho aj absolvovať. Garancia absolvovania fakultatívnych zájazdov cestovných kancelárii je sto percentná, ich delegát osobne príde až k Vám, predstaví Vám ponuku zájazdov a Vy si z nej už len vyberiete.

15. Ako máte postupovať, ak stratíte pas počas dovolenky?

V prvom rade sa musíte obrátiť na konzulát SR v danej destinácii a oboznámiť ich s danou skutočnosťou. Na konzuláte Vám potom za poplatok vystavia náhradný cestovný doklad. Cestovná kancelária sa Vám bude snažiť pomôcť vybaviť potrebné formality, avšak finančné náklady s tým spojené znášate Vy, preto dbajte o to, aby boli Vaše osobné doklady vždy starostlivo uzamknuté v hotelových trezoroch, alebo aspoň vo Vašej batožine.

16. Čo ak Vy alebo Váš spolucestujúci ochoriete pred odchodom na dovolenku?

V prvom rade je potrebné oznámiť túto skutočnosť CK na telefónne číslo, ktoré máte uvedené v pokynoch, aby vedeli informovať delegáta o Vašej neúčasti na danom zájazde. V prípade, že máte spolu so zájazdom zakúpené aj komplexné cestovné poistenie, navštívte niektorú z pobočiek poisťovne, kde je potrebné odovzdať potvrdenie od lekára, že sa daného zájazdu nemôžete zúčastniť, potvrdenie o storne zájazdu od CK, Zmluvu o obstaraní zájazdu a potvrdenie o úhrade zájazdu. Poisťovňa Vám následne preplatí časť alebo 100% stornopoplatku (v závislosti od typu poistnej zmluvy, akú ste uzatvorili).